Khu đô thị – dịch vụ VSIP
Nhà mẫu VSIP
Phó TGĐ VSIP
Anh Quang
Anh Hùng GĐ
Anh Hiếu qlý điện VSIP
Anh Hùng Phó GĐ VSIP
Chị Quyên
Anh Chương
Resort Quang Tri
Chị Lan Châu Ổ
Chị Bình Ngọc Bảo Viên
A Thanh VSIP
Khu Nhà ăn cafe Cty Properwell
Nhà Anh Thụy – Cty Gia Việt khu Ngọc Bảo Viên
Phòng họp tại PTSC
A Quốc
Văn Phòng + Bếp Pro
Chị Nguyên – CTy Thuyên Nguyên
Anh Việt -Tiến Hưng
Coffee (Anh Việt -Tiến Hưng)
Anh Chuyện
Kiến Hoàng Linh
Phòng Gym
Nguyễn Thành Tiến Sỹ
Cơm gà Nhung
PTSC
Bach Mã Phong Dana